Meddela oss din vattenförbrukning

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Vattenförbrukning

 

Här rapporterar du in din vattenförbrukning, efter att du fått brev hemskickat.

 

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av Tranås Energi AB och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, telefonnummer, personnummer, mejladress, fastighetsbeteckning, bank, kontonummer och mätarnummer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part enligt dataskyddsförordningen 6.1.b.

Dina personuppgifter kommer att hanteras så länge du är kund hos Tranås Energi, därefter raderas de. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än det som e-tjänsten gäller.

Tranås Energi är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: info@tranasenergi.se

Mer om hur Tranås Energi hanterar personuppgifter hittar du här.