Modersmålsundervisning - uppsägning

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Uppsägning av modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola

Modersmålsundervisning 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av barn- och utbildningsförvaltningen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, personnummer eller samordningsnummer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Vid ansökan om modersmålsundervisning får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.e.

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: Barnutbildning@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter