Stipendier och föreningspriser

  1. 1. Nominering
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och föreningspriser. Du kan själv lämna förslag på värdig prismottagare varje år, dock senast den 31 mars.

 

Lämna gärna en motivering till varför du tycker att priset ska delas ut till just denna mottagare.

 

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kultur- och fritidsnämnden och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn och e-post. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är allmänt intresse.

 

Dina personuppgifter kommer att lagras för alltid. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än ärendets hantering.

 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter: kultur-fritid@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-679 508

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter