Ansökan - Serviceinsatser för personer från 65 år

  1. 1. Sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Du som är 65 år och äldre och bosatt i Tranås kommun har från och med 1 april 2019 rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning genomförs. Denna förenklade handläggning gäller endast för serviceinsatser, dvs där det inte finns ett omvårdnadsbehov, såsom personlig hygien, toalettbestyr, matning eller förflyttning.

I denna länk hittar du information om vilka serviceinsatser som omfattas av den förenklade handläggningen.

Villkor för förenklad biståndsbedömning