Ansökan om skolskjuts

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Här är E-tjänsten om ansökan om skolskjuts - skolskjuts vid särskilda skäl.

 

Ansökan om skolskjuts

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av barn- och utbildningsförvaltningen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och hälsouppgifter.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Vid ansökan om barnomsorg får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.e.

 

Dina personuppgifter kommer att raderas efter 2 år gällande vanlig skolskjuts. Gäller det skolskjuts vid växelvis boende eller skolskjuts av särskilda skäl så bevaras dessa. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: barnutbildning@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se  0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter