Ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Intresseanmälan
Är du intresserad av att bli ett familjehem, en kontaktfamilj eller en kontaktperson är du välkommen att fylla i formuläret. Vi kontaktar dig och berättar mer om uppdraget.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress) kommer att registreras, lagras och användas som underlag för beslut om avtal.  Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än att hantera ditt ärende och de kommer inte delas spridas eller föras över till tredje land. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi registrerat och begära dem rättade. I vissa fall har du även rätt att få dem raderade.

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är myndighetsutövning. Vid ingånget avtal kommer dina personuppgifter att behöva delas med andra intressenter, såsom ex föräldrar. När avtalet upphör raderas dina personuppgifter när lagen tillåter. Som tidigast kan uppgifter gallras 2 år, och senast 5 år, efter att ärendet avslutats.  Det finns tillfällen då lagen inte tillåter radering av personuppgifter överhuvudtaget. Som exempel sparas uppgifter om placerade barn för alltid. 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: socialforvaltningen@tranas.se

Kontaktuppgifter till socialnämndens dataskyddsombud:
dataskyddsombud@hoglandet.se
Höglandsförbundet, 575 80 EKSJÖ

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter.