Arbetsgivarintyg

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Arbetsgivarintyg

Används i vanligaste fall till A-kassan och eventuellt till Försäkringskassan.

Uppgifterna skickas digitalt till arbetsgivarintyg.nu eller din hemadressen inom 14 arbetsdagar.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att ett avtal tecknas med dig som kund. Vid avtalshantering får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.c.

Dina personuppgifter kommer att lagras tills intyget är levererat, intyget sparas i 2 år. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter