Rydéns Idrottsfond - Nominering

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Fondens avsikt är att uppmuntra och stödja klubbmedlemmar som genom sitt engagemang, ofta i ”det tysta”, gör det möjligt för Tranås Kommuns ungdomar att delta i idrottsliga aktiviteter. Stipendiet kan delas ut till en eller flera ledare. Även aktiva och lag kan söka.

 

Fondens styrelse kommer att sammanträda minst två gånger per år för att utse stipendiater och utdelningsbelopp. Fondens anda är vägledande vid val av stipendiater. Högst 4 stipendiater kan utses per år.