Ansökan om förlängd hyresperiod av din båtplats

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Information om båt/önskemål
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Det här är en e-tjänst för att ansöka om förlängd hyresperiod av din befintliga båtplats

 
Datum för förlängd hyresperiod är 1 mars till 1 april på våren och 15 november till 15 december på hösten.
Kostnaden för förlängd hyresperiod är 647 kr/år.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för och förvaltar båtplatserna i Tranås hamn, Hätte hamn och Sommen samhälle. Vid frågor eller funderingar kontakta oss via telefon 0140-683 45 eller e-post gatuavdelningen@tranas.se

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av teknik- och griftegårdsnämnden och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, kontraktsnummer och kundnummer.

 

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att ett avtal tecknas med dig som kund. Vid avtalshantering får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.B.

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är aktiv kund hos oss, därefter raderas de. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Teknik- och griftegårdsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: samhallsbyggnad@tranas.se 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter