Ansökan hyra båtplats

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Information om båt/önskemål
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Det här är en E-tjänst för att registrera dig i båtplatskön för Tranås hamn, Hätte hamn & Sommen samhälle.

 

Kostnad är 200 kr per år att stå i båtplatskö. Det är en administrativ avgift, beslutad av teknik- och griftegårdsnämnden. Avgiften betalas via den faktura som vi skickar hem till dig.

 

Priser per säsong (inkl. moms)

Klass 102 - platsen är 2,0-2,5 meter bred – platsen kostar 1954 kr

Klass 103 - platsen är 2,6-2,9 meter bred – platsen kostar 2300 kr

Klass 104 - platsen är 3,0-3,4 meter bred – platsen kostar 2538 kr

Klass 105 - platsen är 3,5-3,9 meter bred – platsen kostar 2838 kr

Klass 106 - platsen är 4,0-4,5 meter bred – platsen kostar 3315 kr

 

Samtliga båtplatser har y-bommar.

När det finns en ledig båtplats som passar dina önskemål och du är nästa person i båtplatskön, kommer du att bli erbjuden en båtplats.

Erbjudande om båtplats skickas via e-post och/eller sms. Därefter har du tre arbetsdagar på dig att svara innan båtplatsen går vidare till nästa person i kön.

Du tackar ja eller nej genom att svara på det mail eller sms du fått med erbjudandet.

När du tackar ja till en båtplats faller du automatiskt ur kön.

Om du tackar nej till erbjuden båtplats, behåller du din plats i kön. Om du vill gå ur kön helt, måste du meddela det i samband med att du tackar nej till erbjuden plats.

Om du byter bostadsadress, telefonnummer eller mailadress, måste du meddela detta till oss för att behålla din plats i kön. Detta för att vi ska kunna kontakta er snabbt med ett eventuellt erbjudande om båtplats.

Båtplatserna förvaltas och ansvaras av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid frågor eller funderingar kontakta via telefon 0140-683 45 eller e-post gatuavdelningen@tranas.se


För att boka båtplats i Klunkaviken se separat sida under Bygga & Boende för mer information.