Ansökan hyra båtplats

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Information om båt/önskemål
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Det här är en e-tjänst för att registrera dig i båtplatskön för Tranås hamn, Hätte hamn och Sommen samhälle

 

Kostnad är 200 kronor per år att stå i båtplatskö. Det är en administrativ avgift, beslutad av teknik- och griftegårdsnämnden. Avgiften betalas via den faktura som vi skickar hem till dig.

 

Priser per säsong (inkl. moms)

Klass 102 - platsen är 2,0-2,5 meter bred – platsen kostar 2 206 kronor

Klass 103 - platsen är 2,6-2,9 meter bred – platsen kostar 2 600 kronor

Klass 104 - platsen är 3,0-3,4 meter bred – platsen kostar 2 869 kronor

Klass 105 - platsen är 3,5-3,9 meter bred – platsen kostar 3 206 kronor

Klass 106 - platsen är 4,0-4,5 meter bred – platsen kostar 3 744 kronor

 

Samtliga båtplatser har y-bommar.

När det finns en ledig båtplats som passar dina önskemål och du är nästa person i båtplatskön, kommer du att bli erbjuden en båtplats.

Erbjudande om båtplats skickas via e-post och/eller sms. Därefter har du tre arbetsdagar på dig att svara innan båtplatsen går vidare till nästa person i kön. Du tackar ja eller nej genom att svara på det mail eller sms du fått med erbjudandet.

När du tackar ja till en båtplats förlorar du din plats i kön.

Om du tackar nej till erbjuden båtplats, behåller du din plats i kön. Om du vill gå ur kön helt, måste du meddela det i samband med att du tackar nej till erbjuden plats.

Om du byter bostadsadress, telefonnummer eller e-postadress måste du meddela detta till oss för att behålla din plats i kön. Detta för att vi ska kunna kontakta dig snabbt med ett eventuellt erbjudande om båtplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för båtplatserna. Vid frågor eller funderingar kontakta oss via telefon 0140-683 45 eller e-post gatuavdelningen@tranas.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av teknik- och griftegårdsnämnden och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, kontraktsnummer och kundnummer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att ett avtal tecknas med dig som kund. Vid avtalshantering får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.B.

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är aktiv kund hos oss, därefter raderas de. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Teknik- och griftegårdsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: samhallsbyggnad@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter.