Samtycke enligt GDPR

  1. 1. Samtycke
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR behöver Tranås kommun ditt samtycke för att få digitalt lagra och publicera dina personuppgifter i bild och text.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Du har även rätt att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga hos datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn och personnummer.

 

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är samtycke enligt 6.1 a i

dataskyddsförordningen.

 

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter