Beställ fastighets-/bygghandlingar

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Information om fastigheten
  3. 3. Handlingar
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg.

Här kan du beställa handlingar ur kommunens arkiv som rör en viss fastighet, exempelvis ritningar, kartor och tidigare bygglov.