Tjänstgöringsintyg

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Tjänstgöringsintyg

Används främst för att söka anställning eller utbildning.

Uppgifterna skickas till hemadressen inom 14 arbetsdagar

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att den är nödvändig för att personuppgiftsansvarig ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.c.

Dina personuppgifter kommer att lagras tills intyget är levererat, intyget bevaras. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter