Beställ kopia på skolbetyg

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Beställning
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

I kommunarkivet finns betyg från kommunala skolor i Tranås kommun. Via e-tjänsten kan du beställa betygskopior från:

·        Grundskola/grundsärskola

·        Gymnasieskola/gymnasiesärskola

·        Vuxenutbildning/eftergymnasial utbildning