Synpunkter & förbättringsförslag

  1. 1. Synpunkter och förbättringsförslag
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Med hjälp av den här E-tjänsten kan du ställa frågor och lämna synpunkter till Tranås kommun. Om du fyller i dina kontaktuppgifter kan ansvarig tjänsteman kontakta dig om så behöves. Annars återkommer vi med ett svar till dig när din fråga/synpunkt är behandlad.

 

Handläggare på Tranås kommun kommer gå igenom ditt ärende i enighet med Offentlighets- och sekretesslag för att sedan slussa vidare till rätt handläggare så din synpunkt eller ide kommer fram till rätt person så snabbt som möjligt.