Anslutning till Pluspolarkort för arrangörer

  1. 1. Sökande
  2. 2. Signatur
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Ansökan om Pluspolarkort
Med hjälp av detta formulär kan du ansöka om "Pluspolarkort".

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar via den här e-tjänsten kommer att registreras av kultur- och fritidsnämnden och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är avtal.

 

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är aktiv kund hos oss, därefter raderas de. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kultur-fritid@tranas.se.

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:
dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08

 

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö
 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter