Ansök om flagga

  1. 1. Sökande
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansök om svensk flagga

Nu kan du som privatperson ansöka om att få en svensk flagga som gåva på Sveriges nationaldag.

Utdelning av flagga/fana sker vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni i Folkets park. De personer som tilldelas en flagga kommer att meddelas särskilt med information inför utdelningen.

 

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kultur- och fritidsnämnden och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, adress, e-post och telefonnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är avtal.

 

Dina personuppgifter kommer att lagras för alltid. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än ärendets hantering.

 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter: kultur-fritid@tranas.se.

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-679 508

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter