1. Ansökan – registrering för att anordna lotteri

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Registrering för att anordna lotterier

 

Ni som förening som vill ordna lotterier ska ansöka om registrering. Enligt 6 kap 9 § spellagen kan ideella föreningar och registrerade trossamfund med allmännyttiga ändamål utan licens ordna lotterier genom att registrera sig hos kommunen. Föreningen kan då upp till fem år ordna flera lotterier så länge den sammanlagda insatsen för lotterierna inte överstiger 33 1/3 prisbasbelopp under perioden.

 

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får vara högst ett prisbasbelopp. 2019 var prisbasbeloppet 46 500 kronor. Vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde. Det ska också finnas en kontaktperson för lotteriet som föreningen utsett och kommunen godkänt. Lotterierna får bara bedrivas inom Tranås kommun och inte säljas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Vill föreningen ordna ett större lotteri måste föreningen ansöka om licens hos Spelinspektionen.

 

Tranås kommun tar ut en avgift på 325 kronor för registrering.

 

Vid registrering via e-tjänsten måste föreningen bifoga följande dokument: 

  • protokollsutdrag från styrelsemöte där föreningen beslutat att ansöka om registrering
  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse från senast avslutat verksamhetsår
  • uppgifter om vem som valts till föreningens kontaktperson.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kultur- och fritidsnämnden och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.

 

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är avtal.

 

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge lotteriregistreringen är aktuell. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än ärendets hantering.

 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kultur-fritid@tranas.se.

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-679 508

 

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter