Inrapportering av invasiva arter

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Beskrivning av växt
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Här kan du rapportera in fynd av invasiva arter som du hittat på kommunens mark.