Inrapportering av invasiva arter

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Beskrivning av växt
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Här kan du rapportera in fynd av invasiva arter som du hittat på kommunens mark.

 

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av teknik- och griftegårdsnämnden och användas för ärendets hantering.

Det handlar om förnamn, efternamn, mobiltelefonnummer och e-post.
Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att den är nödvändig för att personuppgiftsansvarig ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.E.

Dina personuppgifter kommer att lagras i 3 år för att det kan föreligga behov av att ta kontakt med dig i syfte att klargöra platsens exakta läge och för att följa upp hur eventuell bekämpning påverkar platsen i fråga , därefter raderas de.
Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Teknik- och griftegårdsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: samhallsbyggnad@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö