Föreslå ny e-tjänst

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Vi jobbar för att alla våra blanketter ska vara möjliga att skicka in via e-legitimation som en e-tjänst. Men det kan också finnas sådant som i dag inte finns som en blankett som man skulle kunna göra en e-tjänst av. I vilket fall tar vi gärna emot ditt förslag!

 

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, e-post och telefonnummer.

 

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter