2. Lotteriplan

  1. 1. Lotteriplan
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Lotteriplan

 

Innan en förening börjar sälja lotter i ett lotteri ska föreningen i god tid skicka fylla i och skicka in en plan till Tranås kommuns lotterikontrollant, ann-marie.andersson@tranas.se. Tel 0140- 683 36

 

Lotterikontrollanten ska godkänna uppgifterna innan lotteriet får dra igång. Observera att värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får vara högst ett prisbasbelopp. 2019 var prisbasbeloppet 46 500 kronor.

 

Observera att enligt 18 kap 10 § spellagen ska den registrerade föreningen senast den 15 februari varje år redovisa de lotterier som anordnats under föregående kalenderår.