Ansökan om trygghetslarm

  1. 1. Sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Ansökan om trygghetslarm
Med hjälp av detta formulär kan du ansöka om trygghetslarm.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar, (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress), registreras av socialförvaltningen och kommer att användas som underlag för beslut om insatser och eventuella avgifter.  Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat och få dem rättade. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än hanteringen av ditt ärende och de kommer inte spridas eller överföras till tredje land. Personuppgifterna kan i vissa fall behöva lämnas ut till ex leverantörer av system eller funktioner som är kopplade till trygghetslarmet.

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att hanteras och lagras så länge du har insatsen trygghetslarm. Upphör dina insatser kommer uppgifterna att raderas när lagen tillåter, som tidigast 5 år efter den sista anteckningen i ditt avslutade ärende. Det kan finnas tillfällen då lagar inte medger radering av personuppgifterna. Som exempel sparas uppgifter för framtida forskning för personer som är födda dagarna 5, 15 och 25 i varje månad.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: socialförvaltningen@tranas.se.

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se
0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö.

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter.