Ansökan om Planbesked

 1. 1. Fastighet
 2. 2. Sökande
 3. 3. Eventuell medsökande
 4. 4. Kontaktperson (om annan än sökande)
 5. 5. Ansökan gäller
 6. 6. Information om planerad bebyggelse
 7. 7. Syfte & Beskrivning
 8. 8. Ev. bilagor
 9. 9. Information
 10. 10. Förhandsgranska
 11. 11. Signera
 12. 12. Skicka in

Denna e-tjänst har 12 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, telefonnummer, personnummer, mejladress och fastighetsbeteckning.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, dataskyddsförordningen artikel 6.1.e.

Dina personuppgifter kommer att bevaras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter