Intresseanmälan - God man, God man för ensamkommande barn & förvaltare

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Härmed anmäler jag mitt intresse - efter förfrågan i varje enskilt fall - för uppdrag som god man enligt 11 kap 4§ Föräldrabalken, som förvaltare enligt 11 kap 7§ samma balk, eller som god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

 

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av överförmyndarenheten och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, titel, e-post, telefonnummer och personnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

 

Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna handlägga din intresseanmälan om ett engagemang i något av kommunens lagreglerade frivilliga uppdrag. Personuppgifterna gallras efter registerkontroll, dock senast ett år efter anmälan.

 

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter: overformyndare@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter