Ansökan hyra idrottslokal stående tid (abonnemang)

  1. 1. Sökande
  2. 2. forts
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Hyra idrottslokal

Med hälp av detta formulär ansöker du om att abonnera en stående tid i någon av våra idrottslokaler.

Vill du boka enstaka strötider se e-tjänst boka lokal stötider 

Villkor för upplåtelsen:

Kultur & Fritid ansvarar inte för värdesaker i lokalerna.

Hyresgästen och medspelare följer de ordningsföreskrifter som finns och är ansvarig för anläggningen och utrustningen under tiden lokalen hyrs.

Skulle något skadas är hyresgästen ersättningsskyldig.

Alkohol och tobak inom lokalerna är inte tillåtet.

 

Ansvarig ledare för grupp måste finnas.

Ledare kommer först och går sist. Ledare ska se till att belysning släcks och duschar är avstängda innan lokalen lämnas.

O.B.S Dörrar ska hållas stängda. Vistas obehöriga i lokalen är Du/föreningen ersättningsskyldig vid eventuell uppkommen skada.

 

Allt material ska återställas på sin plats.

 

Lokalen får inte användas för annan aktivitet än det som angetts.

 

Hyresvärden förbehåller sig rätten att använda lokalen för annan aktivitet såsom tävlingar, uppvisningar mm på abonnerad tid. Du/föreningen ska då underrättas minst 5 dagar i förväg. Ev reglering av betald hyra sker på nästa faktura.

Återbud ska meddelas Kultur & Fritid minst 1 vecka i förväg, annars betalar du full hyra.

Bokad tid får inte överlåtas. Hyresgästen får tillfälligt överlåta abonnerad tid på annan, då är den ordinarie hyresgästen ansvarig för lokal och material och är ersättningsskyldig.

 

Vissa helgdagar och aftnar hålls anläggningarna stängda. Se information på din bokningsbekräftelse.

 

Kultur & Fritid har rätt att säga upp kontraktet om föreskrifter inte följs.

 

Om skada skett ska detta omedelbart efter passet meddelas till Kultur & Fritid.

Hyressumman regleras efter fastställd taxa. Vi reserverar oss för taxehöjning under kontraktstiden.