Specialkost avanmälan i grundskola

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Avanmälan specialkost - vårdnadshavare/myndig elev 

Avanmälan för specialkost görs:

  • När eleven inte längre är i behov av specialkost ska en avanmälan göras via Tranås kommuns e-tjänst.
  • Om behovet av specialkost förändras görs en ny ansökan.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av barn- och utbildningsförvaltningen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, telefonnummer, personnummer eller samordningsnummer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Vid avanmälan om specialkost får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.e.

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: barnutbildning@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter