Modersmålsundervisning - anmälan

  1. 1. Uppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Anmälan till modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och kunskapskrav. Betyg sätt först i år 6 och undervisningen sker utanför ordinarie skoltid, lektionerna kan bedrivas på annan skola än den man vanligtvis går på.

 

Alla elever, i grundskolan eller i förskoleklass, som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modermålsundervisning, det är frivilligt att delta, inte obligatorisk.

 

Modersmålet ska vara det språk som barnet talar i hemmet med en eller båda föräldrar samt att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch kan undervisningen starta om det finns lärare att tillgå och en elev anmäld.

 

Syftet med undervisningen är att eleven ska utveckla sina kunskaper i modersmålet.