Borgerlig vigsel

  1. 1. Person 1
  2. 2. Person 2
  3. 3. Önskemål om tid och plats
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg.

Borgerlig vigsel

I Tranås kommun är Katarina Hallefjord, Veronica Holmstedt, Gunnel Lind, Helena Jonsson och Ann-Marie Ljunggren borgerliga vigselförrättare. 

 

Här kan du lämna in dina uppgifter om borgerlig vigsel för att underlätta registreringen av korrekta namnuppgifter, önskat datum, etc. Vald vigselförrättare kommer sedan kontakta dig.

 

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och kön.

 

Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

 

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet och kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter