Specialkost i grundskola

 1. 1. Personuppgifter
 2. 2. Allergi
 3. 3. Läkarintyg
 4. 4. Förhandsgranska
 5. 5. Signera
 6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om specialkost - vårdnadshavare/myndig elev

Vi vill skapa en trygg och säker måltidshantering för elever som har allergi eller intolerans mot livsmedel.

 

Elever kan på grund av medicinska skäl vara i behov av specialkost. Medicinska skäl kan till exempel vara glutenintolerans, laktosintolerans eller allergier mot vissa livsmedel: komjölksprotein, ägg, fisk, soja, frukt, grönsaker och skaldjur. För att få specialkost ska man ansöka om det i förväg. Det är ett villkor för att få specialkost att eleven äter samma mat i hemmet.

 

För elever som är i behov av anpassad kost av andra skäl än allergier eller intoleranser hänvisas till rektor.

 

Det serveras alltid ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ, vilket kan innehålla ägg och mejeriprodukter men inte kött, fågel, fisk eller skaldjur. Det är detta alternativ som serveras till de elever som av olika anledningar inte äter kött, fågel, fisk eller skaldjur.  Skolmaten innehåller aldrig jordnötter, nötter och mandel därför behövs inte någon ansökan om specialkost.

 

Vi efterfrågar läkarintyg/journalutdrag vid allergier med allvarliga reaktioner och vid glutenintolerans.

 

Elever som går kvar i samma skola sedan förra läsåret behöver inte göra en ny ansökan om ingen förändring av specialkosten har skett. Vid skolbyte eller vid stadiebyte mellan årskurs 6-7 och årskurs 9 - gymnasiet måste en ny ansökan göras. Läkarintyg/journalutdrag behöver däremot inte förnyas om behovet av specialkost är detsamma.

 • När eleven inte längre är i behov av specialkost ska en avanmälan göras via Tranås kommuns e-tjänst.
 • Om behovet av specialkost förändras görs en ny ansökan.

 

Så här går det till när du ansöker:

 • Ansökan går via e-tjänsten till Barn och utbildningsförvaltningen som gör en bedömning och fattar ett beslut om specialkost. Om du inte kan använda e-tjänsten finns möjlighet att hämta blankett för ansökan i receptionen på Stadshuset.
 • Om specialkost beviljas kommer den att serveras av skolrestaurangen.
 • Om specialkost inte beviljas kommer personlig kontakt att tas inför terminsstart alternativt inom fem arbetsdagar om ansökan inkommer under pågående läsår.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av barn- och utbildningsförvaltningen och användas för ärendets hantering.

Det handlar om namn, telefonnummer, personnummer eller samordningsnummer och hälsouppgifter.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Vid ansökan om specialkost får personuppgifter registreras, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.e.

Dina personuppgifter kommer att raderas vid inaktualitet. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: Barnutbildning@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se 0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter