Förvaltarfrihetsbevis

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Ett förvaltarfrihetsbevis kan behövas om du till exempel ska bli fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare för en periodisk skrift med flera.

 

Ansökan görs till överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd i. Är du folkbokförd i Tranås kommun ansöker du här.

 

Efter en kontroll i våra register förses ansökan med en stämpel som intygar att du inte har någon förvaltare och skickas sedan till din folkbokföringsadress.

 

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av överförmyndarenheten och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

 

Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan om förvaltarfrihetsbevis. Personuppgifterna gallras efter registerkontroll, dock senast 2 veckor efter ansökan.

 

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

 

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter: overformyndare@tranas.se

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-67 95 08

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter