Registrering av förening hos kultur- och fritidsnämnden

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Den här e-tjänsten är till för att registrera er nya förening hos kultur- och fritidsnämnden.

 

Efter registrering finns det möjlighet för er förening att söka bidrag och få en billigare taxa om ni bokar lokal i någon av kommunens anläggningar. Ni kommer också få föreningsinformation från kultur och fritidsförvaltningen.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kultur- och fritidsnämnden och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post och telefonnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är allmänt intresse.

 

Dina personuppgifter kommer att lagras för alltid. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat. I vissa fall har du rätt att få dem raderade. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat än ärendets hantering.

 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kultur-fritid@tranas.se.

 

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@hoglandet.se

0381-679 508

 

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter