3. Redovisning av genomförda lotterier föregående kalenderår

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Redovisning av genomförda lotterier föregående kalenderår

 

Observera att enligt 18 kap 10 § spellagen ska den registrerade föreningen senast den 15 februari varje år redovisa de lotterier som anordnats under föregående kalenderår.